Fri rettshjelp

Privatpersoner kan for visse type saker få dekket sine utgifter til advokatbistand gjennom ordningen med fri rettshjelp, dersom deres inntekt ligger under visse grenser. Dette gjelder bl.a. for ekteskaps- og familiesaker, saker om erstatning for personskade, husleiesaker, trygdesaker, saker om oppsigelse i arbeidsforhold og saker om oppholdstillatelse.

Vilkårene for rett til fri retthjelp, herunder inntektsgrensene, endres med jevne mellomrom. Nærmere opplysninger kan fås hos fylkesmannen eller ved henvendelse til vårt kontor.