Om oss

Vi er et kontorfellesskap bestående av 4 advokater og en kontormedarbeider.

Kontoret driver alminnelig praksis og bistår i hovedsak privatkunder og små/mellomstore bedrifter og organisasjoner. Advokatene ved kontoret påtar seg også verv i selskapsstyrer eller som forretningsførere.

 • familie, arv, skifte
 • barnevern
 • personskade
 • trygderett
 • arbeidsrett
 • erstatningsrett
 • forsikringsrett
 • selskaps- og kontraktsrett
 • konkurranse- opphavs- og varemerkerett
 • fast eiendoms rettsforhold
 • eiendomsmegling, kontrakt og oppgjør

Vi bistår også som forsvarere og bistandsadvokater i straffesaker.

Kontoret har avtaler om bistand til medlemmer i Pensjonistforbundet.