Solveig Brorson Olsen

Solveig Brorson Olsen - hjemmesiden-1

Juridisk embetseksamen 1986.
Advokatbevilling 1999.

Tilleggsutdannelse:

 • Utdannet advokatmekler gjennom Den norske advokatforening 2002
 • Årlig kurs med oppdatering i personskadeerstatningsrett.
 • Årlig kurs med oppdatering i familie, arv og skifte.
 • Diverse etterutdannelse på mine fagområder.

Arbeidsområde:

Min arbeidspraksis har gitt meg omfattende kompetanse og erfaring på følgende områder:

 • Behandling av personskadekrav etter trafikkskader, yrkesskader, pasientskader, voldsoffererstatning og ulykker generelt.
 • Oppfølging av rettigheter mot NAV og kommunen
 • Arbeidsrettssaker ved oppsigelse og tilbud om «pakker» ved fratreden under nedbemanningsprosesser.
 • Bistand ved skifte av felleseie/sameie når ekteskap/samboerforhold opphører
 • Bistand til avtaler mellom foreldrene for felles barn om bosted og samvær.
 • Bistand ved opprettelse av ektepakt, samboeravtaler, testamenter og fremtidsfullmakter
 • Bistand ved arveoppgjør/skifte
 • Omfattende prosesserfaring  i retten knyttet til mine fagområder

Se for øvrig min personlige hjemmeside: www.advokat-brorson-olsen.no

Tidligere arbeidserfaring:

 • Egen advokatvirksomhet i kontorfellesskap fra 15. august 2010 og frem til d.d.
 • Advokat i konsernjuridisk, Gjensidige Forsikring BA i 11 år, inkl. advokatfullmektig periode
 • Fagkoordinator i Oppgjør Person i Gjensidige Forsikring i 4 år
 • Avdelingsleder Personskadeseksjonen Gjensidige Skade i 4 år
 • Forbrukerrådet, konsulent og kontorsjef for juridisk avdeling i 5 år
 • I tillegg har jeg annen relevant bakgrunn/praksis fra trygdekontor, helsevesenet, departement og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.
 • Styreverv og deltakelse i tidligere Bankklagenemnd, nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid, ansvarlig for oppfølging av mange «forbruker»-prosjekter i regi av Nordisk Ministerråd, samt øvrige nemnder i regi av Forbrukerrådet i Norge.

E-post: solveig@k-advokat.no

< Tilbake til medarbeidere