Christin Ruud Ulfsryggen

Juridisk embetseksamen fra 2001
Advokatbevilling fra 2015

 

Arbeidsområder

Driver alminnelig praksis i hovedsak rettet mot privatmarkedet, primært innen områdene familie-, barne- og barnevernsrett, trygd- og arverett.

Oversikt over noen typiske saker jeg arbeider med:

 • Barnerettslig bistand; foreldreansvar, daglig omsorg og samvær,
 • Opprettelse av samboeravtaler eller ektepakt
 • Bistand ved opphør av samliv for samboere eller ektefeller.
 • Opprettelse av testamenter og fremtidsfullmakter,
 • Foredragsvirksomhet ift fremtidsfullmakter
 • Bistand ved arvefall; dødsbo eller skifteoppgjør.
 • Overdragelse av eiendom - generasjonsskifte
 • Bistand ift trygderettigheter, NAV klagesaker, m.m
 • Bistand ift voldsoffererstatning
 • Diverse andre type saker

Tidligere arbeidserfaring

 • Egen advokatvirksomhet i kontorfellesskap fra 18.08.15 og frem til d.d.
 • Advokatfullmektig for Advokat Solveig Brorson Olsen og Advokat Eva Westby, WK Advokatene vår 2015,
 • Advokatfullmektig for Advokatfirmaet Carlberg, høst 2014.
 • Egen rettshjelpvirksomhet i firmaet Rettshjelpjuristen i perioden 2009 og frem til 2014, flere års erfaring som hjelpeverge med vergemål.
 • Saksbehandler forvaltningskontoret i Ski kommune 2008.
 • Advokatfullmektig -ansvar for konkrete saker, Oslo Advokat, 2007
 • Barnevernskonsulent i Barneverntjenesten, Ås kommune, 2007
 • Rådgiver i NAV Kontrolls Internrevisjon med etterforskning av trygdemisbruk 2002-2006
 • Gruppeleder Ski Trygdekontor(NAV)  2001-2002
 • Saksbehandler Sivilavdelingen ved Follo Politidistrikt, 2000
 • Saksbehandler Utlendingsseksjonen/ Forvaltningsavdelingen i Oslo Politidistrikt, 1999.
 • Saksbehandler i JURK(Juridisk Rådgivning for Kvinner) m/ mottak i Bretveit kvinnefengsel,  utarbeidelse av brosjyren ”Ugift samliv” 1995-1996
 • Studier på det juridiske fakultet UiO,  med arbeid i El§a (European Law Student Assosiation)

Facebook Advokat Christin Ruud Ulfsryggen
Web advokat-christinruudulfsryggen.no

Advokat Christin-Ruud-Ulfsryggen

CHRISTIN RUUD ULFSRYGGEN

Advokat MNA

christin@k-advokat.no