Advokat Trude Mohn King

Juridisk embetseksamen fra 1986
Advokatbevilling fra 1995

 

Tilleggsutdannelse

 • Utdannet advokatmekler gjennom Den norske Advokatforeningen.
 • NKS-kurs i 1990: «Ledelse en utfordring».
 • Diverse etterutdanningskurs gjennom advokatforeningen fra 1995 – d.d.

Arbeidsområde

 • Driver alminnelig praksis med hovedvekt på barnevern, familie-, arv- og skifterett, opphavsrett og strafferett.
 • Oppnevnt som fast bistandsadvokat ved Follo tingrett og Borgarting lagmannsrett i perioden 2011 - 2023.
 • Omfattende foredragsvirksomhet innen opphavsrett.
 • Yter gratis «5-minutters konsultasjoner» til medlemmer av NIL og Norges fotografforbund.
 • Mange års samarbeid med Follo krise- og incestsenter.
 • Omfattende prosedyreerfaring innen ulike rettsområder.
 • Medlem av den norske advokatforening og Norsk forening for opphavsrett.

Tidligere arbeidserfaring

 • Egen advokatvirksomhet i kontorfellesskap fra 1. januar 1998 og frem til d.d.
 • Ansatt advokat hos advokat Eva Westby: September 1995 – desember 1997.
 • Advokatfullmektig i Oslo Patentkontor, varemerkeavdelingen: Januar 1992 – september 1995.
 • Juridisk konsulent i Bankenes arbeidsgiverforening: Januar1989 – desember 1991.
 • Saksbehandler i Patentstyret, varemerkeavdelingen: November 1987 – desember 1988.
 • Konsulent i Kulturdepartementet: Januar – november 1987.
Advokat Trude-Mohn-King

TRUDE MOHN KING

Advokat MNA

trude@king.no